Giảng viên Thùy Anh

– Học vấn: Tốt nghiệp xuất sắc tại Đại Học Ngoại Thương, Thạc sĩ tại Plymouth University (Anh)

– Kinh nghiệm giảng dạy: Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

– Đánh giá từ học viên tại Jaxtina: Là một giảng viên có chuyên một cực tốt và siêu nhiệt tình với học viên

– Một số thông tin khác: Ngoài giảng dạy, cô còn có khả năng nghiên cứu học thuật, cô đã là tác giả của nhiều cuốn sách, chương trình giảng dạy tiếng Anh cho một số trung tâm, trường học tại Hà Nội

G

0399 82 0399