Giảng viên Hoàng Ngọc Liên

– Học vấn: Thạc sĩ

– Kinh nghiệm giảng dạy: Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Văn 12, luôn được học viên yêu quý bởi cách giảng dạy lôi cuốn và hấp dẫn

– Viết sách: Tác giả cuốn sách “Văn Học Tưởng Tượng”

G

0399 82 0399