HỌC PHÍ THAM KHẢO

LỚP CHẤT LƯỢNG CAO < 5HS/LỚP        200.000Đ/BUỔI


LỚP VIP < 3HS/LỚP                                    250.000Đ/BUỔI


LỚP HỌC QUA ZOOM < 3HS/LỚP             190.000Đ/BUỔI

 (DÀNH CHO HỌC SINH NGẠI DI CHUYỂN)


 

 ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ!