HỌC PHÍ THAM KHẢO


LỚP PT < 9HS    120.000Đ/BUỔI (ONLINE ZOOM 120.000Đ/BUỔI)


LỚP CLC < 3HS      200.000Đ/BUỔI (ONLINE ZOOM 150.000Đ/BUỔI)


 LỚP VIP 1 KÈM 1 CÙNG GIÁO VIÊN GIỎI 350.000Đ/BUỔI – ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ONLINE ZOOM 1 KÈM 1 CÙNG GIÁO VIÊN GIỎI CHỈ 190.000Đ/BUỔI (HỌC PHÍ GỐC 350.000Đ/BUỔI)


 GIA SƯ SINH VIÊN GIỎI 200.000Đ/BUỔI (ONLINE ZOOM 150.000Đ/BUỔI)