GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH – BÍ QUYẾT GIẢI NHANH!

 

Bước 1: Đọc kỹ đề bài và hiểu rõ yêu cầu

 • Xác định đối tượng: Xác định các đối tượng hoặc đại lượng được đề cập trong bài toán.
 • Xác định mối quan hệ: Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng và đối tượng trong bài toán.

Bước 2: Đặt ẩn số và xác định các đại lượng liên quan

 • Chọn ẩn số phù hợp: Đặt một ẩn số (thường là 𝑥) đại diện cho đại lượng cần tìm.
 • Biểu thị các đại lượng khác qua ẩn số: Biểu thị các đại lượng khác trong bài toán dưới dạng biểu thức của ẩn số đã chọn.

Bước 3: Lập phương trình từ mối quan hệ đã xác định

 • Sử dụng thông tin từ đề bài: Dựa vào các dữ liệu và mối quan hệ đã xác định, lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 4: Giải phương trình

 • Giải phương trình: Sử dụng các phương pháp giải phương trình như giải phương trình bậc nhất, bậc hai, hệ phương trình, v.v.
 • Kiểm tra nghiệm: Kiểm tra nghiệm để đảm bảo nó phù hợp với điều kiện của bài toán.

Bước 5: Kết luận và trả lời

 • Trả lời câu hỏi của bài toán: Đưa ra đáp án cuối cùng và trả lời đầy đủ theo yêu cầu của đề bài.

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1:

Bài toán: Một người đi từ A đến B với vận tốc 5 km/h và quay về với vận tốc 4 km/h. Tổng thời gian đi và về là 4,5 giờ. Tìm khoảng cách giữa A và B.

Bước 1: Đọc kỹ đề bài và xác định yêu cầu

 • Tìm khoảng cách giữa A và B.

Bước 2: Đặt ẩn số và xác định các đại lượng liên quan

 • Gọi khoảng cách giữa A và B là 𝑥 km.

Bước 3: Lập phương trình từ mối quan hệ đã xác định

 • Thời gian đi từ A đến B là 𝑥5 giờ.
 • Thời gian quay về từ B đến A là 𝑥4 giờ.
 • Tổng thời gian đi và về là 4,5 giờ.

Lập phương trình: 𝑥5+𝑥4=4,5

Bước 4: Giải phương trình

 • Tìm mẫu số chung và giải phương trình: 4𝑥+5𝑥20=4,5 9𝑥20=4,5 9𝑥=4,5×20 9𝑥=90 𝑥=10

Bước 5: Kết luận và trả lời

 • Khoảng cách giữa A và B là 10 km.

Một số bí quyết:

 1. Đọc kỹ đề bài: Đọc đi đọc lại đề bài để đảm bảo bạn hiểu rõ tất cả các dữ kiện và yêu cầu của bài toán.
 2. Chọn ẩn số hợp lý: Lựa chọn ẩn số sao cho việc biểu diễn các đại lượng khác qua ẩn số này là đơn giản và dễ hiểu.
 3. Kiểm tra lại phương trình: Sau khi lập phương trình, kiểm tra lại xem phương trình có phản ánh đúng mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán hay không.
 4. Giải phương trình cẩn thận: Khi giải phương trình, cần thực hiện các bước tính toán cẩn thận để tránh sai sót.
 5. Kiểm tra nghiệm: Sau khi tìm được nghiệm, kiểm tra lại xem nghiệm có thỏa mãn các điều kiện của bài toán không.

Hy vọng các bước và bí quyết trên sẽ giúp bạn giải nhanh và hiệu quả các bài toán bằng cách lập phương trình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào hoặc cần thêm ví dụ, hãy cho tôi biết!

TOÁNVUI.VN – GIA SƯ TOÁN ONLINE QUA ZOOM, LỚP HỌC TOÁN TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP QUA ZOOM VỚI GIÁO VIÊN GIỎI, HỌC SINH TIẾN BỘ NHANH!